เงื่อนไขการรับประกัน

 เราเชื่อมั่นว่า...สินค้าทุกชิ้นที่ผ่านการขายไปถึงลูกค้า ต้องเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ...เพราะสินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาอย่างดี ดังนั้น สินค้าทุกชนิตของเราจึงสามารถรับประกันคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าของ Krusell ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีกับผลิตภันฑ์ หากลูกค้ามีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน สามารถส่งอีเมล์สอบถามได้ที่ reg@krusell.co.th ได้ตลอดเวลา


ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันสินค้า ยกเลิกการรับประกันสินค้าตลอดชีพ (Lifetime Warranty) เป็นการรับประกันสินค้า 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้

  • อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

      - ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อสินค้า

      - มีใบเสร็จรับเงิน และ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ว

      - สินค้ามีความเสียหายจากความผิดพลาดทางการผลิต

  • ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

     - สินค้าเสียหายหรือฉีกขาด จากการใช้งาน/การทำความสะอาด หรือจากเหตุไม่คาดฝัน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้

     - สินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง

     - สินค้าที่ถูกซ่อมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่จากบริษัท

     - การรับประกันครอบคลุมเพียงสินค้าของบริษัทเท่านั้น


ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้จนกว่าสินค้ารุ่นนั้นๆจะหมดสต็อก แต่ถ้ารุ่นสินค้าที่เสียหายไม่มีการผลิตหรือไม่มีสต็อกแล้ว ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใกล้เคียงที่ใส่ด้วยกันได้หรือเป็น Universal case ที่ใส่กับโทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้ให้แทน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า