โทร. 02 367 3333
Krusell

0

ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านก่อน จึงจะได้รับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ http://www.krusell.co.th/reg/

สิทธิ์ประโยชน์จากการลงทะเบียน

  • การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  • แนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • โปรโมชั่นพิเศษ

เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับ username และ password สำหรับเข้าสู่ระบบเคลมประกันสินค้า

ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านก่อน จึงจะได้รับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ http://www.krusell.co.th/reg/

สิทธิ์ประโยชน์จากการลงทะเบียน

  • การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  • แนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • โปรโมชั่นพิเศษ

เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับ username และ password สำหรับเข้าสู่ระบบเคลมประกันสินค้า

Processing...
Success! You've added this item to your cart.

Success! You've added to wishlist success.